Arta Sunetelor

 

VLADIMIR NICU OSÂNDIT SUB ZORI

(Vers din melodia Tristeţi, iubita mea, tristeţi, text şi muzică Nicu Vladimir)

Desen de Nicu VladimirA desface acest volum de poezie al lui Nicu Vladimir este ca şi cum ai  vrea să deschizi cutia neagră a unui avion de cursă lungă în a cărui complicată memorie se reunesc toţi curenţii, toate vibraţiile, toate semnele codificate înregistrate cu o luciditate rece, chirurgicală.

Un istoric literar este aidoma unui căutător de aur. Şi, dacă găseşte metalul preţios, atunci putem spune că face istoria. În literatura română contemporană, Nicu Vladimir se adaugă unor strălucite nume care au pus în lumină valorile incontestabile ale culturii naţionale.

Poezia şi viaţa lui Nicu Vladimir se contopesc într-o singură sintagmă care îl defineşte şi îl individualizează: tragism sintactic. Încarcerarea cuvântului în cuşca reflexivităţii se manifestă încă din versurile primelor melodii: Tristeţi, iubita mea, tristeţi sau în Punte scurtcircuitată, cu acel teribil şi frumos vers: De-atâta timp murim în şoaptă.

Singurătatea lui Nicu Vladimir era deopotrivă publică şi interioară, sublimată în hieroglifa unei metafore şlefuită în diamantul celui mai curat sentiment. Cu acest diamant poetul tăia geamurile unei opacităţi în care se reflecta – fără voie – însăşi existenţa pământeană a poetului.

se umflă un perete-n noapte

sub cerul surd şi mut

se schimbă garda peste şoapte

un ţipăt se usucă-n lut

ci cât ne-om mai târî pe coate

unde  --  şi până când ?

ştiu cuiele-astea frământate

în carnea oricărui cuvânt

(Tunelul Orb, text şi muzică Nicu Vladimir)

Poezia lui Nicu Vladimir, meditativă dar cu impulsuri polemice, are cromatica expresionistă şi (paradoxal?!) tensiunea pânzelor unui Gauguin tragic. Din acest amestec, aproape imposibil de reconstruit, se naşte autenticitatea unui autor a cărui lacrimă străluminează fără să plângă.

DENIS DINULESCU

 

Nicu Vladimir-AutoportretNICU VLADIMIR

 • data naşterii: 8 decembrie 1950
 • data decesului: 10 octombrie 1995
 • profesie: solist folk, compozitor, autor de poezie, grafician
 • studii: absolvent al Institutului de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" - Bucureşti, secţia pictură de şevalet, promoţia 1975
 • instrumente: chitară, muzicuţă

activitate:

 • are un rol important în declanşarea şi impunerea mişcării folk româneşti, alături de Mircea Florian, Dorin Liviu Zaharia, Marcela Saftiuc, Horia Stoicanu, Doru Stănculescu, Mircea Vintilă, Mihai Diaconescu (Anghel Mora)
 • a publicat poezie în revistele "Luceafărul", "Orizont" şi "Tribuna" (postum în "România literară", Suplimentul Literar Artistic "Azi", "Art-Panorama")
 • între 1964 - 1966 cântă în şcoli, cluburi, cenacluri ale elevilor, studenţeşti, cârciumi, pe litoral (2 Mai), cluburi sportive
 • peste 200 de apariţii în spectacole rock şi folk, Cenaclul "Flacăra", Piaţa Universităţii, etc.
 • înregistrări la Radio Cluj
 • execută coperţi pentru volumele "Yesterday" şi "Anno Domini" de Emil Mladin (1990, 1991)
 • una dintre lucrările sale plastice apare postum pe coperta albumului "Din darul magilor" (primul volum), care îi şi este dedicat (1995)
 • premii: Premiul întâi la prima ediţie a Festivalului "Primăvara Baladelor", ex-aequo cu Mircea Vintilă.

DISCOGRAFIE:

1. GOLD FOLK vol. 1 (1994) - compilaţie

1. Drum de rouă muzica şi versurile: NICU VLADIMIR

interpretarea: NICU VLADIMIR (chitară acustică; voce)

2. DIN DARUL MAGILOR vol. 1 (1995) - compilaţie

1. Colind; 2. Drum de rouă

muzica şi versurile: NICU VLADIMIR

interpretarea: NICU VLADIMIR (chitară acustică; voce)

N.R. Desenele din text apar în cartea Lucrătorul Ostenit” (Editura Blumenthal 2010)

 

Baicea Blues Band

conquette.jpg

Afis_Transilvania Blues Fest.jpg

Afis_Tusnad 2022b.jpg