Arta Sunetelor

 

PORTRET COMPONISTIC: ROMEO COZMA - ALBUM ANIVERSAR 2020

Deşi nu sunt accesibile marelui public, CD-urile de uz intern cuprinse în colecţiile „ANTOLOGIEI MUZICII ROMÂNEŞTI” editată pe genuri distincte de către Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (exclusiv pentru membrii săi), se constituie drept o formulă cât se poate de oportună spre a memora pentru posteritate creaţiile cele mai valoroase ale compozitorilor noştri la intersecţia mileniilor...

Compartimentul JAZZ a apărut concretizat până în prezent în douăsprezece CD-uri dintre care primele opt au reprezentat compilaţii alăturând creaţii ale mai multor muzicieni de gen, următoarele patru fiind consacrate fiecare, câte unui compozitor român contemporan, ca Marius Popp, Mircea Tiberian, Cătălin Tîrcolea.

Cel mai recent album din acest serial, apărut la finele anului 2020, îl are protagonist pe apreciatul pianist, compozitor, profesor universitar doctor, publicist şi promotor al vieţii muzicale ieşene Romeo Cozma. Deşi moldovean 100 %, muzicianul a venit pe lume la Bucureşti, la 13 noiembrie 1955, familia sa stabilindu-se la scurt timp în Iaşi. Aici tânărul şi-a desăvârşit educaţia muzicală, absolvind Secţia Compoziţie a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu”. Foarte activ încă din tinereţe şi cultivând preocupări multiple legate de arta sunetelor, Romeo Cozma s-a afirmat mai întâi ca pianist şi lider de grup (de fapt se cuvine să folosim pluralul „grupuri” întrucât prin ani a întemeiat şi condus formaţii precum cele numite „Studio”, „Electric Combo”, „Moldavian Quartet”, „Blue Note”) impunându-se cu pregnanţă pe podiumuri de club, de concert şi de festival, atât în ţară cât şi în străinătate (Republica Moldova, Germania, Franţa, SUA, Austria, Italia, Belgia, Suedia etc.), în cele mai diverse formule de agregare, de la pian solo la combo şi big band şi/sau pianist solist alături de orchestre simfonice; dar s-a remarcat nu doar în zona componisticii propriu-zise, ci şi ca orchestrator; component / preşedinte de jurii; susţinător de conferinţe şi masterclass; întemeietor al Clubului de Jazz purtând numele ilustrului timişorean Richard Oschanitzky la Casa de Cultură a Studenţilor din municipiul moldav; tot el a organizat şi susţinut inclusiv ca solist instrumentist seria de concerte de la Filarmonica „Moldova” ce au ilustrat evoluţia stilistică a jazzului; a iniţiat concursuri de creaţie şi interpretare concepute drept oportune antreprize de emulaţie artistică destinate studenţilor; a structurat galele „Festi-Jazz”, apoi manifestarea „Festi-Jazz & Blues” numărând mai multe ediţii; a înfiinţat şi coordonat ani la rând Studioul de interpretare în jazz şi în muzică uşoară (la aceeaşi Casă de Cultură a Studenţilor), veritabilă pepinieră de tinere speranţe, vocaliste şi instrumentişti, parte dintre aceştia devenindu-i apoi studenţi la Clasa de jazz fondată de el la Universitatea Naţională de Arte „George Enescu”. Cât priveşte creaţia lui componistică, aceasta include, pe lângă jazzmuzică corală, de cameră, muzică simfonică, vocal-simfonică, muzică electronică, muzică uşoară,muzică pentru copii.

Romeo Cosma este şi autorul mai multor cărţi şi, pentru cine nu o ştie, a fost primul dintre muzicienii români de jazz care şi-a adjudecat titlul de doctor în muzică – ceea ce s-a petrecut la Academia Naţională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj în anul 2004, an în care, sub diriguirea distinsului prof. univ. dr. Valentin Timaru, doctorandul ieşean obţinea râvnitul apelativ cu teza de doctorat „Ipostaze ale muzicii de jazz”.

Romeo Cozma.jpg

CD-ul „Romeo Cozma – Album aniversar 2020” este produs de Editura Muzicală a UCMR: aniversar întrucât artistul a împlinit anul trecut şaizecişicinci de toamne, aniversar şi pentru că în 2020 Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România a celebrat un veac de existenţă! Pe „rilele” digitale ale albumului se află înscrisă, drept consecinţă a unei atente selecţii, o duzină de admirabile momente sonore purtând autograful muzicianului... piese dintre acelea înregistrate între anii 1983 – 2019, atât secvenţe solo cu autorul la pian, cât şi interpretări de grup cu contribuţii creative notabile ale unor instrumentişti de valoare, între care şi cei doi fii, Robert Cozma - trombon şi Cristian Cozma -  baterie / percuţie; episoade ce merită a fi răsplătite cu aprecierile auditorului, graţie originalităţii vădite în edificările arhitectonic-muzicale, în limbajul sonor folosit, graţie prospeţimii, firescului inspiraţiei, rafinamentului armonic, îmbinării între scările muzicale tonale şi cele modale, graţie iscusinţei mânuirii modulaţiilor.

În deschiderea CD-ului se face auzită piesa „BARBARIAN DANCE” reliefându-se prin tempoul alert, ritmul frenetic, expresivitatea frustă, nedomolită, trăsături caracterizând rolurile disputate pe claviaturile acustice şi digitale de pianiştii Ion Baciu Jr. şi Romeo Cozma, secondaţi de basistul Vlaicu Golcea. Recompensată cu Premiul UCMR pe anul 1995, secvenţa de pian solo„MĂIASTRA” cucereşte prin voluptăţile armonice fructificate prin măiestrite modulaţii. Este urmată de o secvenţă live interpretată de autor la pian în parteneriat cu Nicolas Simion - saxofon sopran, Pedro Negrescu - contrabas, Johannes Bockholt (Germania) - baterie, ne referim la „SONG FOR RICCI”, şi acesta beneficiar al Premiului Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, dobândit în anul 1999. Inspirata baladă „LORELEI” explorează mirabile lumi de frumuseţi sonore izvorîte din preumblarea agilă a degetelor lui Romeo Cozma pe claviatura în alb şi negru. O altă piesă-tribut în memoria lui Richard Oschanitzky este „CULORILE LACRIMEI”, pentru interpretarea căreia s-au implicat, împreună cu pianistul, trei nume de referinţă ale jazzului autohton, ghitaristul Dan Ionescu, basistul Decebal Bădilă, bateristul Eugen Gondi, în prezent aceştia trăind şi activând în străinătate. Iar „CRISTI’S SMILE” este o dedicaţie a lui Romeo Cozma către fiul său, Cristian Cozma care acţionează vibrafonul, alături de basistul Constantin Bîzgă şi de autor la pian. „BLUE BLOODY MOŞU BLUES” – iată un desen melodic de 12 măsuri, cu armonii specifice construit pe mersul agale (walking bass) al lui Vasile Marian, cu participarea de certă dăruire, inclusiv solistică, a membrilor familei CozmaRobert la trombon, Cristian la timbrurile bateriei, desigur Romeo la pian (cu un inopinat citat din piesa „Sweet Georgia Brown” în decursul improvizaţiei); tuturor – mulţumirile subsemnatului! Cantilenă suplu balansată, „melodia de acorduri” – aşa-numitele „block chords” – „ÎN DULCELE STIL CLASIC” pune în evidenţă talentul, măiestria de abil improvizator pe claviatură a compozitorului. Un al doilea moment live pe disc, „FEERIE ÎN RITM LATIN” exultă o iradiantă explozie de vitalitate, cu o fermă determinare ritmică, în valorificarea variaţională a căreia, trei protagonişti se afirmă solistic: Dan Huideş la trompetă, Romeo Cozma la pian şi bateristul Stelian Andronic – fulminant constructor de formule ritmice, cu toţi susţinuţi de fundamentul stabil, ferm al basistului Vasile Marian. Creaţia intitulată „GRAVITAŢII” se vădeşte surprinzătoare din punct de vedere conceptual, o ingenioasă rocadă de arpegii, am numi-o „temă multicentrică” – una dintre cele mai valoroase creaţii de pian solo purtând autograful lui Romeo Cozma! „BALKANO DANCE” – ce apare prezentată de quintetul reunindu-i pe fraţii Virgil şi Mihai Popovici, la clarinet şi respectiv baterie, pe mai tinerii Cristian Popovici (fiul lui Virgil) la ghitară şi pe Dan Saghin la ghitară bas, cu toţi coordonaţi de pianistului autor, încântă auzul prin melopeea vie, de influenţă orientală, clădită pe metrica alternativă de geampara. În epilogul CD-ului, fluidul sonor al compoziţiei „NOSTALGIC DREAM” se revarsă spre o mare de linişte printr-un „estuar” pe trei voci, în tălmăcirea înfiorată a trio-ului Romeo Cozma la pian, Constantin Bîzgă la contrabas, Cristian Cozma la vibrafon şi baterie. Aranjamentele tuturor pieselor interpretate în grup poartă amprenta de măiestrie a lui Romeo Cozma.

Casetă tehnică: ANTOLOGIA MUZICII ROMÂNEŞTI. MUZICĂ DE JAZZ. CD 12.
Portret componistic ROMEO COZMA – Album aniversar 2020. Editura Muzicală.
Coproducător UCMR 2020. Proiect finanţat de UCMR - ADA. NOT FOR SALE.

 1. Barbarian Dance – 10’45”
 2. Măiastra – 3’28” (Premiul UCMR 1995)
 3. Song for Ricci – 9’46” (Premiul UCMR 1999)
 4. Lorelei – 4’53”
 5. Culorile lacrimei – 5’50”
 6. Cristi’s Smile – 4’25”
 7. Blue Bloody Moşu Blues – 3’54”
 8. În dulcele stil clasic – 4’22”
 9. Feerie în ritm latin – 9’12”
 10. Gravitaţii – 4’48”
 11. Balkano Dance – 3’20”
 12. Nostalgic Dream – 3’38”

Compoziţii şi aranjamente: Romeo Cozma
Înregistrări realizate între 1983 - 2019

Interpreţi:

 • Romeo Cozma – pian digital, sintetizatoare (1) 
 • Romeo Cozma – pian acustic / pian solo (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
 • Ion Baciu Jr. – pian digital (1)
 • Vlaicu Golcea – ghitară bass, live electronics (1)
 • Nicolas Simion – saxofon sopran (3)
 • Pedro Negrescu – contrabas (3)
 • Johannes Bockholt (Germania) – baterie (3)
 • Dan Ionescu – ghitară (5)
 • Decebal Bădilă – ghitară bas (5)
 • Eugen Gondi – baterie (5)
 • Constantin Bîzgă – contrabas (6, 12)
 • Cristian Cozma – vibrafon, baterie, percuţie (6, 7, 12)
 • Vasile Marian – contrabas (7, 9)
 • Robert Cozma – trombon (7)
 • Dan Huideş – trompetă (9)
 • Stelian Andronic – baterie (9)
 • Virgil Popovici – clarinet (11)
 • Cristian Popovici – ghitară (11)
 • Dan Saghin – ghitară bas (11)
 • Mihai  Popovici – baterie (11)

Florian Lungu
29 ianuarie 2021

 

Baicea Blues Band

conquette.jpg

Afis_Transilvania Blues Fest.jpg

Afis_Tusnad 2022b.jpg