Arta Sunetelor

 

Grid Modorcea.jpgGrid Modorcea - MAGNUM OPUS

pe genuri / on genres
(carte, film / book, movie)

I. Carte / Book (96 titluri / 96 titles)

ROMANE / NOVELS

1978 - Derută în Paradis, Ed. Albatros, Bucureşti

1981 - Paznic la Turnul Babel, Ed. Eminescu, Bucureşti

1985 - Rudele, Ed. Eminescu, Bucureşti

1990 - Lumea fără oglindă, Ed. Albatros, Bucureşti

1993 - Băieţii de bani gata, Ed. Alcris, Bucureşti

1994 - Fetele de bani gata, Ed. Alcris, Bucureşti

1995 - Şobolanii în Italia, biblia transfugului, Ed. Emin, Bucureşti

1996 - Noii băieţi de bani gata, Ed. Alcris, Bucureşti

1998 - Urmaşii Moromeţilor sau Despre lauda de sine, dialog monşerist, Ed. Alcris, Bucureşti

1999 - Mort după America sau Despre Înviere, dialog iscariot, Ed. Semne, Bucureşti

2001 - Răstignit în America sau Despre Eroare, Scrisoare deschisă către Înalt Prea Sfinţia Sa, Ed. Semne, Bucureşti

2002 - Teroriştii din Turn sau Despre laşitate, roman-document, Ed. Moldovan Art Law, Bucureşti

2002 - Mesalina sau Despre Păcat şi Purificare în Ţara Sfântă, dialog profetic, Ed. Tibo, Bucureşti

2002 - Măştile lui Caragiale sau Spovedania lui Mitică, de la origini şi până mai apoi, Ed. Tibo, Bucureşti

2005 - Un păcătos la Athos, romanul unui pelerinaj, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2005 - Un blestem numit Electra, roman secreto-monahic, Ed. Tibo, Bucureşti

2007 - Citaţia, roman anamnezic, Ed. EU & UE, Bucureşti

2009 - Elogiul satului părăsit, bildungsroman, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2009 - Lamento sau Cheia universală, romanul singurătăţii, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2010 - Utopia, Ed. SimArt, Craiova

2010 - Natură moartă, bildungsroman 2, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2012 - Pluta, Ed. Axis Libri, Galaţi

2013 - The Cork from Badalan to New York, bildungs-roman, Ed. Axis Libri, Galaţi

2014 - Dincolo de păpuriș, roman surrealist cu desenele autorului, Ed. SimArt, Craiova

2015 - Minotaurul newyorkez, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila

2016 - Mahalaua, Ed. Scriitorilor, Brăila

2017 – Armaghedon revelat, Ed. Scriitorilor, Brăila

POVESTIRI / STORIES

1993 - Încotro?, povestiri de ieri pentru mâine, Ed. Porto-Franco, Galaţi

2010 - Mitică, povestiri cu bampiri, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2010 - Western Dracula şi trei povestiri fantastice, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2017 - Inocentopia. Un dicţionar al inocenţei, Ed. Scriitorilor, Brăila

POEZIE / POETRY

1996 - Există, spovedania lui Dumitru, cel întru Dumnezeu rătăcitorul, Ed. Emin, Bucureşti

1997 - În căutarea absolutului, include 6 volume de poezie, Ed. Emin, Bucureşti

2000 - Sophia sau Despre Înţelepciune, Ed. Alcris, Bucureşti

2017 - Inocentopia. Un dicţionar al inocenţei, Ed. Scriitorilor, Brăila

PIESE DE TEATRU / THEATER

1992 - Fără violenţă, Ed. Evenimentul, Bucureşti

1996 - Teatrul respiraţiei, 15 piese de teatru, Ed. Emin, Bucureşti

1998 - Masca lui Eminescu. Coloane pentru un templu teatral, Ed. Emin, Bucureşti

2002 - Măştile lui Caragiale, include 8 piese de teatru, Ed. Tibo, Bucureşti

2005 - Miasme de parfume, comedie fuckyoucistă, Ed. Victor Frunză, Bucureşti

2006 - Polifem. O privire ciclopică asupra culturii şi inculturii române, include Polifem, piesă în două acte, Ed. Tibo, Bucureşti

2007 - Salata, aperitiv pentru un festin teatral cu Polifemi şi Paranghelişti, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2009 - I’m Sorry, America sau Despre Sminteală, include Poveţile lui Smintilă, scenetă muzicală, Ed. SimArt, Craiova

2010 - Western Dracula (piesă de teatru) şi trei povestiri fantastice, Ed. Axioma Print, Bucureşti

CONVORBIRI / CONVERSATIONS

1986 - Literatură şi cinematograf. Convorbiri cu D. I. Suchianu, Ed. Minerva, Bucureşti

1997 - Tinereţe, amor, prostie. Convorbiri necenzurate cu D. I. Suchianu, Ed. Alcris, Bucureşti

STUDII, ESEURI, CRITICĂ / STUDIES, ESSAYS, CRITICISM

Literatură / Literature

1995 - Magul călător sau Speranţa în viaţa şi opera lui Mihai Eminescu, Ed. Emin, Bucureşti

2003 - Sfânta Treime a poeziei româneşti, Ed. Tibo, Bucureşti

2003 - Dicţionarul cinematografic al literaturii române, ediţia întâi, Ed. Cartea Românească, Bucureşti

2004 - Dicţionarul cinematografic al literaturii române, ediţia a doua adăugită, Ed. Tibo, Bucureşti

2006 - Shakespeare şi Eminescu, Ed. Aius, Craiova

2006 - Polifem. O privire ciclopică asupra culturii şi inculturii române, Ed. Tibo, Bucureşti

2008 - Shakespeare şi Eminescu. Addenda, Ed. Aius, Craiova

2008 - Dicţionarul cinematografic al scriitorilor şi artiştilor români, Ed. Palimpsest, Bucureşti

2009 - I’m Sorry, America sau Despre Sminteală, Ed. SimArt, Craiova

2014 - Shakespeare and Eminescu, ediţia engleză, Ed. Aius, Craiova

2016 - Sunetul Primordial, Ed. Scriitorilor, Brăila

2017 - Inocentopia. Un dicţionar al inocenţei, Ed. Scriitorilor, Brăila

Teatru / Theater

1982 - Perspectivele creaţiei, studii şi eseuri despre teatru, Ed. Univers, Bucureşti

2002 - Măştile lui Caragiale sau Spovedania lui Mitică, de la origini şi până mai apoi, Ed. Tibo, Bucureşti

2004 - Ludic, lubric şi liturgic sau Înjurătura în teatrul şi filmul românesc şi nu numai, Ed. Cartea Românească, Bucureşti

2004 - Fuck You sau Înjurături, pamflete, experimente în teatrul şi filmul românesc şi nu numai, Ed. Tibo, Bucureşti

2005 - Teatrul isihast, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2006 - Polifem. O privire ciclopică asupra culturii şi inculturii române, Ed. Tibo, Bucureşti

2006 - Shakespeare şi Eminescu, Ed. Aius, Craiova

2008 - Shakespeare şi Eminescu. Addenda, Ed. Aius, Craiova

2009 - I'm sorry, America sau Despre sminteală, Ed. Aius, Craiova

2014 - Shakespeare and Eminescu, ediţia engleză, Ed. Aius, Craiova

Film / Movie

1979 - Miturile româneşti şi arta filmului, Ed. Meridiane, Bucureşti

1984 - Lumea modernă şi cinematograful, Ed. Meridiane, Bucureşti

1994 - Actualitatea şi filmul, Ed. All, Bucureşti

1997 - Istoria gândirii estetice româneşti de film, Ed. Emin, Bucureşti

2003 - Dicţionarul cinematografic al literaturii române, ediţia întâi, Ed. Cartea Românească, Bucureşti

2004 - Dicţionarul cinematografic al literaturii române, ediţia a doua adăugită, Ed. Tibo, Bucureşti

2004 - Dicţionarul filmului românesc de ficţiune, Ed. Cartea Românească, Bucureşti

2005 - Dicţionarul cinematografic al artelor româneşti, Ed. Tibo, Bucureşti

2006 - Filmele Noului Val, minidicţionar, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2006 - Polifem. O privire ciclopică asupra culturii şi inculturii române, Ed. Tibo, Bucureşti

2006 - Filmul românesc în context european, Ed. Aius, Craiova

2007 - Filmul japonez, ediţia întâi, Ed. EU & UE, Bucureşti

2008 - Filmul japonez, ediţia a doua adăugită, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2008 - Privirea lui Gopo, o călătorie catoptrică în laboratorul artistului, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2008 - Dicţionarul cinematografic al scriitorilor şi artiştilor români, Ed. Palimpsest, Bucureşti

2009 – I’m Sorry, America sau Despre Sminteală, Ed. SimArt, Craiova

2011 – Dicţionarul critic al filmului românesc după 1989, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2011 - Filmul American, Ed. Axis Libri, Galaţi

2012 - The American Film, ediţia engleză, Ed. Axis Libri, Galaţi

2012 - Amorul la binea. Istoria filmului erotic românesc, Ed. Axis Libri, Galaţi

2013 - Sergiu Nicolaescu şi enigmele sale, Ed. Aius, Craiova

2013 - Lecţiile filmului. Filmul românesc în context mondial, Ed. Aius, Craiova

2016 - Suprarealismul. În căutarea portretului ideal, vol. IV, Ed. Scriitorilor, Brăila

Artă plastică / Fine Art

2005 - Dicţionarul cinematografic al artelor româneşti, Ed. Tibo, Bucureşti

2008 - Dicţionarul cinematografic al scriitorilor şi artiştilor români, Ed. Palimpsest, Bucureşti

2009  - 2010 - În căutarea portretului ideal, vol. 1-3, Ed. SimArt, Craiova

2010 - Natură moartă, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2012 - Fine Arts in America. An Adventure in Paradise, Ed. Aius, Craiova

2012 - Jaful secolului. Opera pictorului Mircea Ciobanu şi furtul ei, Ed. SimArt, Craiova

2014 - Brancusi in America. The Catalogue of the „Unknown Works”, Indiggo Twins LLC

2016 - Suprarealismul. În căutarea portretului ideal, vol. IV, Ed. Scriitorilor, Brăila

2017 - Inocentopia. Un dicţionar al inocenţei, Ed. Scriitorilor, Brăila

Muzică / Music

2009 - Isihasmul enescian. Culisele unui festival (2005 – 2007), Ed. Aius, Craiova

2009 - Indiggo Twins, Ed. SimArt, Craiova

2013 - Vitrină şi culise. Festivalul „George Enescu”, Ed. Aius, Craiova

2015 - Istoria Festivalului Internaţional „George Enescu”, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila

2016 - Sunetul Primordial. Răstignirile lui Gheorghe Zamfir, Ed. Scriitorilor, Brăila

2017 - Spiritul Critic față cu Festivalul și Concursul Internațional „George Enescu”, Ed. Scriitorilor, Brăila

RELIGIE / RELIGION

1996 - Există, spovedania lui Dumitru, cel întru Dumnezeu rătăcitorul, Ed. Emin, Bucureşti

1999 - Chilia sau Trăirea nemijlocită, Ed. Semne, Bucureşti

1999 - Mort după America sau Despre Înviere, dialog iscariot, Ed. Semne, Bucureşti

2000 - Sophia sau Despre înţelepciune, Ed. Alcris, Bucureşti

2001 - Răstignit în America sau Despre Eroare, Scrisoare deschisă către Înalt Prea Sfinţia Sa, Ed. Semne, Bucureşti

2002 - Mesalina sau Despre Păcat şi Purificare în Ţara Sfântă, dialog profetic, Ed. Tibo, Bucureşti

2005 - Un păcătos la Athos, romanul unui pelerinaj, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2005 - Un blestem numit Electra, roman secreto-monahic, Ed. Tibo, Bucureşti

2005 - Sacralitatea, iniţiere în spectacolul religios, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2009 - Elogiul satului părăsit, bildungsroman, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2010 - Între, religii fundamentale, dialog peripatetic despre starea în care trăim, Ed. SimArt, Craiova

2012 - Compendiu de cultură evreiască, Ed. Palimpsest, Bucureşti

2016 - Sunetul Primordial. Răstignirile lui Gheorghe Zamfir, Ed. Scriitorilor, Brăila

2017 - Inocentopia. Un dicţionar al inocenţei, Ed. Scriitorilor, Brăila

ESTETICĂ, FILOSOFIE / AESTHETICS, PHILOSOPHY

1997 - Istoria gândirii estetice..., Ed. Emin, Bucureşti

2000 - Arta speranţei, Ed. Semne, Bucureşti

2000 - Sophia sau Despre Înţelepciune, Ed. Alcris, Bucureşti

2007 - Ţara originilor, Ed. Aius, Craiova

2008 - Gridophania sau Poetica trăirii, Ed. Aius, Craiova

2017 - Inocentopia. Un dicţionar al inocenţei, Ed. Scriitorilor, Brăila

2017 - Spiritul Critic, Ed, Scriitorilor, Brăila

MIT, ISTORIE / MYTH, HISTORY

1979 - Miturile româneşti şi arta filmului, Ed. Meridiane, Bucureşti

1984 - Lumea modernă şi cinematograful, Ed. Meridiane, Bucureşti

2007 - Ţara originilor, o monografie gridophanică a Ţării Făgăraşului, Ed. Aius, Craiova

2012 - Compendiu de cultură evreiască, Ed. Palimpsest, Bucureşti

2017 - Inocentopia. Un dicţionar al inocenţei, Ed. Scriitorilor, Brăila

ALBUME-ESEU / ALBUMS ESSAY

2001 - Brâncuşi înainte de Brâncuşi, Ed. Semne, Bucureşti

2001 - Apocalipsa după Brâncuşi, Ed. Semne, Bucureşti

2008 - Privirea lui Gopo, o călătorie catoptrică în labora-torul artistului, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2009 - Indiggo Twins, Ed. SimArt, Craiova

2014 - Brancusi in America. The Catalogue of the „Unknown Works”, Indiggo Twins LLC

PAMFLETE / PAMPHLETS

2002 - Măştile lui Caragiale sau Spovedania lui Mitică, de la origini şi până mai apoi, roman-eseu, Ed. Tibo, Bucureşti

2004 - Fuck You sau Înjurături, pamflete, experimente în teatrul şi filmul românesc şi nu numai, Ed. Tibo, Bucureşti

2004 - Ludic, lubric şi liturgic sau Înjurătura în teatrul şi filmul românesc şi nu numai, Ed. Cartea Româ-nească, Bucureşti

2006 - Polifem. O privire ciclopică asupra culturii şi inculturii române, Ed. Tibo, Bucureşti

2006 - Parangheliştii, pamflete şi deziluzii, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2010 - Mitică, povestiri cu bampiri, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2017 - Inocentopia. Un dicţionar al inocenţei, Ed. Scriitorilor, Brăila

EXPERIMENTE LITERARE/ LITERARY EXPERIMENTS

Story polifemic / Polyphemic Story

2007 - Citaţia, roman anamnezic, Ed. EU & UE, Bucureşti

2009 - Lamento sau Cheia universală, romanul singurătăţii, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2010 - Utopia, Ed. SimArt, Craiova

2012 - Pluta, Ed. Axis Libri, Galaţi

2014 - Dincolo de păpuriș, roman surrealist cu desenele autorului, Ed. SimArt, Craiova

2015 - Minotaurul newyorkez, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila

2016 - Mahalaua, Ed. Scriitorilor, Brăila

Dialoguri gridophanice / Gridophanic Dialogues

1998 - Urmaşii Moromeţilor sau Despre lauda de sine, dialog monşerist, Ed. Alcris, Bucureşti

1999 - Mort după America sau Despre Înviere, dialog iscariot, Ed. Semne, Bucureşti

2001 - Răstignit în America sau Despre Eroare, Scrisoare deschisă către Înalt Prea Sfinţia Sa, Ed. Semne, Bucureşti

2002 - Mesalina sau Despre Păcat şi Purificare în Ţara Sfântă, dialog profetic, Ed. Tibo, Bucureşti

2010 - Între, dialog peripatetic despre starea în care trăim, Ed. SimArt, Craiova

Story miscellaneu / Miscellaneous Story

2002 - Teroriştii din Turn sau Despre laşitate, Ed. Moldovan Art Law, Bucureşti

2002 - Măştile lui Caragiale sau Spovedania lui Mitică, de la origini şi până mai apoi, Ed. Tibo, Bucureşti

2004 - Ludic, lubric şi liturgic sau Înjurătura în teatrul şi filmul românesc şi nu numai, Ed. Cartea Românească, Bucureşti

2004 - Fuck You sau Înjurături, pamflete, experimente în teatrul şi filmul românesc şi nu numai, Ed. Tibo, Bucureşti

2009 - Elogiul satului părăsit, bildungsroman, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2010 - Natură moartă, bildungsroman 2, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2010 - Western Dracula şi trei povestiri fantastice, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2017 - Inocentopia. Un dicţionar al inocenţei, Ed. Scriitorilor, Brăila

2017 – Armaghedon revelat, Ed. Scriitorilor, Brăila

MONOGRAFII, PORTRETE / MONOGRAPHS, PORTRAITS

2007 - Ţara originilor, o monografie gridophanică a Ţării Făgăraşului, Ed. Aius, Craiova

2008 - Privirea lui Gopo, o călătorie catoptrică în laboratorul artistului, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2009 - Indiggo Twins, Ed. SimArt, Craiova

2012 - Jaful secolului. Opera pictorului Mircea Ciobanu şi furtul ei, Ed. SimArt, Craiova

2012 - Compendiu de cultură evreiască, Ed. Palimpsest, Bucureşti

2013 - Sergiu Nicolaescu şi enigmele sale, Ed. Aius, Craiova

2016 - Sunetul Primordial. Răstignirile lui Gheorghe Zamfir, Ed. Scriitorilor, Brăila

2016 - Suprarealismul. În căutarea portretului ideal, vol. IV, Ed. Scriitorilor, Brăila

2017 - Inocentopia. Un dicţionar al inocenţei, Ed. Scriitorilor, Brăila

DICŢIONARE, ENCICLOPEDII / DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIAS

2003 - Dicţionarul cinematografic al literaturii române, ediţia întâi, Ed. Cartea Românească, Bucureşti

2004 - Dicţionarul cinematografic al literaturii române, ediţia a doua adăugită, Ed. Tibo, Bucureşti

2004 - Dicţionarul filmului românesc de ficţiune, Ed. Cartea Românească, Bucureşti

2005 - Dicţionarul cinematografic al artelor româneşti, Ed. Tibo, Bucureşti

2006 - Filmele Noului Val, minidicţionar, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2007 - Ţara originilor, Ed. Aius, Craiova

2008 - Dicţionarul cinematografic al scriitorilor şi artiştilor români, Ed. Palimpsest, Bucureşti

2011 - Dicţionarul critic al filmului românesc după 1989, Ed. Axioma Print, Bucureşti

2012 - Compendiu de cultură evreiască, Ed. Palimpsest, Bucureşti

2013 - Lecţiile filmului. Filmul românesc în context mondial, Ed. Aius, Craiova

2017 - Inocentopia. Un dicţionar al inocenţei, Ed. Scriitorilor, Brăila

EDIŢII CRITICE / CRITICAL EDITIONS

2002 - Pr. Vasile Modorcea, Monografia satului Grid din Ţara Făgăraşului, ediţie îngrijită şi postfaţă de Grid Modorcea, Ed. Tibo, Bucureşti

CĂRŢI TRADUSE ÎN LIMBA ENGLEZĂ / BOOKS TRANSLATED INTO ENGLISH

1999 - The New World of Afterwards, from Dead about America, Ed. Semne, Bucureşti

2012 - The American Film, Ed. Axis Libri, Galaţi

2012 - Fine Arts in America. An Adventure in Paradise, Ed. Aius, Craiova

2013 - The Cork from Badalan to New York, bildungs-roman, Ed. Axis Libri, Galaţi

2014 - Shakespeare and Eminescu, Ed. Aius, Craiova

2014 - Brancusi in America. The Catalogue of the „Unknown Works”, Indiggo Twins LLC

CĂRŢI TRADUSE ÎN LIMBA SPANIOLĂ / BOOKS TRANSLATED INTO SPANISH

2009 - Los Señoritos de dinero fácil, novela, Ed. Aius, Craiova

2016 - Los Señoritos de dinero fácil, novela, Indiggo Twins LLC

ÎN CĂRŢI COLECTIVE / IN COLLECTIVE BOOKS

1969 - Pagini dunărene, Ed. Casa Creaţiei Populare, Galaţi

1974 - Caiet de poezie, Ed. Eminescu, Bucureşti

1979 - Etic şi estetic, studii de estetică şi teoria artei, Ed. Meridiane, București

1983 - Evoluția artei și exigențele receptării, Ed. Meridiane, București

2003 - I. L. Caragiale față cu reacțiunea… criticii, vol. 4, spectacole, ecranizări, Ed. „Rampa și ecranul”, București

2004 - Cu moartea în suflet, eseul „Sinuciderea lui George Genoiu”, Ed. „Rampa și ecranul”, București

2015 - Culorile Sunetelor, muzica şi artele vizuale, eseul „Interferenţa artelor” şi interviul „Singurătatea alergătorului de cursă... cultă”, Ed. Rao, Bucureşti

II. Filme / Movies (49)

A. Producător, regizor, scenarist, operator (unde se indică i.) / Producer, director, script writer, operator movie (where indicated i.)

1994 – Satul ca o icoană (d); Treptele extazului (e) – cu participarea pr. Constantin Galeriu;

1995 – Dumnezeirea la Eminescu (dd) – cu Gavril Borodan în rolul lui Mihai Eminescu; Sub Fereastra Mare, loc de închinare (d) – cu participarea IPS.Antonie Plămădeală; Altare de jertfă (d); Biserica din grâu (e); Nădejdea creştină (e); Ce-ai cu mine, Doamne? (dd) – cu Mircea Constantinescu în rolul lui Tudor Arghezi; În sihăstrie eternă (dd) – cu Mitzura Arghezi şi IPS Valeriu Bartolomeu Anania; Miracolul românesc (e) – cu IPS Antonie Plămădeală; Dreptul de a- i plânge morţii (d);

1996 – Preotul de ţară (d) – serial; Obârşia lui Eminescu (d); Brâncuşi – cioplitorul de suflete (dd) – cu Ernest Maftei în rolul lui Brâncuşi; Dumnezeu s-a născut la sat (dd) – cu Virgil Flonda în rolul lui Lucian Blaga; Infinitivul lung brâncuşian (e) – cu voci din Fonoteca de aur a Radiodifuziunii Române (Nichita Stănescu, Emil Botta, Petre Pandrea, V. G. Paleolog, Petru Comarnescu, Edgar Papu, Constantin Noica); Dumnezeul lui Ion Creangă (dd) – cu pr. Ioan Rusu în rolul clericului Ion Creangă şi cu Ernest Matfei în rolul lui Moş Nichifor Coţcariul; De la Sf. Apostol Andrei la „noii apostoli” (d); George Enescu – alesul lui Dumnezeu (dd) – cu violonistul şi dirijorul Louis Haritver în rolul lui George Enescu; Colinde, colinde – musical, cu Indiggo Twins;

1997 – Urmaşii Marelui Anonim (dd) – cu Radu Beligan; Crăciun în Maramureș (e); Ţara colindelor (e); Nicolae Grigorescu – pictorul de biserici (e) – cu Barbu Brezianu, Radu Bogdan, Horia Bernea; Lerului Ler – musical, cu Indiggo Twins; Copilărie – musical, cu Indiggo Twins;

1998 – Credinţa lui Moromete (dd); Bârlogul lui Faust (d) – cu Nicolae Balotă; Paşii credinţei în Ţara Sfântă (e); Biserica din scrum (d); Gurasada (d); Mănăstirea Ursitelor (d); Biserica din poezie (e) – a semnat şi i.; Mesia din noi (e) – şi i.; Andrei Şaguna – un Mesia al românilor (e) – cu pr. Mircea Păcurariu; 1998-1999 – Cu tezaurul credinţei în Lumea Nouă (d) – serial (şi i.); 1999 – Calea Mântuirii (e) – şi i.; Vetre providenţiale (d); Lumea ca sămânţă (e) – şi i.; Mioriţa sau Rostuirea jertfei (e);

2000 – Nostradamus (e) – şi i.; Apostolul cărţii (e); Fântâna credinţei (e);

2000 - 2001 – Dunărea sacră (dd) – serial;

2001 – Agonia (d) – şi i.; Serialul londonez (d) – şi i.; Castelul (d) – şi i.; Deschide uşa, creştine (e);

1999-2002 – Doina, Nae Ionescu – românul verde, Copilăria lui Brâncuşi, Măştile lui Caragiale – scenarii blocate de conducerea TVR (publicate în volumele Teroriştii din Turn şi Măştile lui Caragiale);

2004 - 2005 – premiera pe marele ecran a filmelor: Crăciun în Maramureș; Ţara colindelor; Obârşia lui Eminescu; Brâncuşi – cioplitorul de suflete; George Enescu – Alesul lui Dumnezeu; Dumnezeu s-a născut la sat; Bârlogul lui Faust; Ce-ai cu mine, Doamne?;    Credinţa lui Moromete;

2006 – premiera pe marele ecran a filmului Infinitivul lung brâncuşian;

2007 – Intergala filmelor sale pe postul Cosmos TV, la emisiunea „Ferestre spre lume”; prezentarea filmului George Enescu – Alesul lui Dumnezeu, varianta spaniolă, la Madrid şi Alcala de Henares, cât şi în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu”, unde a atins recordul de a avea şapte proiecţii; O familie de muzicieni (d);

2008 – Oglinda şi Masca sau În căutarea portretului ideal (e) – despre oraşul Madrid şi muzeele lui; continuarea prezentării filmelor sale la emisiunea „Ferestre spre lume” de pe Cosmos TV;

2009 – Între Dumnezeu şi Allah (e) – despre locurile sacre din Asia Mică;

2010 şi până azi – reluarea unora din filme la TVR şi alte posturi TV; proiecţii la ICR New York, la cenacluri şi biserici româneşti şi în unele medii private, continuând o activitate începută în 1998, când a sosit pentru prima oară în America, unde a realizat serialul Cu tezaurul        credinţei în Lumea Nouă, proiectat şi la ICR New York, în timpul mandatului lui Coriolan Babeţi (o mare sărbătoare a avut loc într-un 15 ianuarie eminescian, eveniment ce a inclus şi proiecţia filmului Dumnezeirea la Eminescu și prezentarea cărţii Magul călător);

2014 – Brâncuşi – cioplitorul de suflete, proiectat la UCIN, pe 9 ianuarie, apoi postat pe YouTube de portalul ziaristionline, ca dar al autorului cu ocazia sărbătoririi a 70 de ani de viaţă;

2016 – fragmente din filmele sale au fost incluse în spectacolul Wicked Clone al trupei Indiggo Twins, a cărui premieră a avut loc pe 7 iunie la Lynn Redgrave Theater din Manhattan, New York.

__________

Abrevieri / Abbreviations: d = documentar / documentary; dd = docudrama; e = eseu / essay; i = imaginea / cinematography.

B. Producător delegat / Delegate producer

1978 - Mai presus de orice (r. Dan Piţa, Nicolae Mărgineanu)

1980 - Zbor planat (r. Lucian Mardare)

1980 - Dragostea mea călătoare (r. Cornel Todea)

1981 – Destinaţia Mahmudia (r. Alexandru Boiangiu)

1982 - Concurs (r. Dan Piţa)

1982 - Melodii la Costineşti (r. Constantin Păun)

1983 - Întoarcerea din iad (r. Nicolae Mărgineanu)

1983 - Viraj periculos (r. Sergiu Nicolaescu)

CĂRŢI ÎN LUCRU / BOOKS IN PROGRESS

Genius, roman

Artişti români la New York. În căutarea portretului ideal, vol.V

Filmul erotic, critică

Sanctuar, poezii

Viaţa, povestiri

Gopo: Dicţionar de imagini, album

Ars polemica. Noi concepte de estetică universală

America, învăţăminte şi dezvăţăminte

Portrete cu amintiri din viitor

Viziuni paralele, teatru

Shakespeare în Central Park

Eminescu ne veghează, eseuri politice

Noi direcţii în arta americană

România la licitaţie, critică

Carta Moralia, pe bază de paremii

Condamnaţi la nemurire, filme oscariote

Arta fotografiei, album

Civitas Innocentiae, eseu vizionar

Starea naţiunii, pamflete

Iuțirea de sine, în viziune enesciană

Indiggo Twins în America, album

PROIECT MUZICAL / MUSICAL PROJECT

Oratoriul „George Enescu” pentru soliști, cor și orchestră, cu extrase din compozițiile și memoriiile marelui muzician român (libretul Grid Modorcea, muzica Mihaela și Gabriela Modorcea)

PROIECTE CINEMATOGRAFICE  / FILM PROJECTS

Brâncuși în America

Shakespeare și Eminescu, serial TV

Enescu în America

Pluta, coproducție româno-americană

Inocentopia

Armaghedon revelat

Indiggo Twins în America

Mini Bio

Grid Modorcea was born in Romania, in 9 January 1944. He is a prolific writer, filmmaker and critic - an authorized voice, an erudite author with a polemical vocation. Since 2010, he lives and works in Manhattan, New York. A graduate of two universities in Bucharest, the University of Mathematics (1968) and The Institute of Theater and Film (1974). For 30 years he worked as a film producer and screen writer at the National Cinematography and at the Romanian National Television. He is a Doctor of Arts (PhD), a member of the Filmmakers Union and a member of the Writers Union. He wrote for major newspapers and art magazines in Romania. He founded a film studio, five newspapers and two publishing houses.

He has published 96 books - novels, encyclopedias, poetry, theater, art criticism, essays, including several books about America such as: “Dead for America” (1999), “Crucified in America” (2001), “I'm Sorry, America” (2009), “Beyond the Reeds” (2014), “The Minotaur from New York” (2015), following which, in English: “The American Film” (2012) “Fine Arts in America” (2012), “The Cork”, novel (2013), “Shakespeare and Eminescu” (2014), “Brancusi in America. The Catalogue of the Unknown Works.” (2015). “Grid Modorcea is a living encyclopedia. I'm glad I have lived to see his book Shakespeare and Eminescu. Only he has the power to create a perfect mirror, to demonstrate that Eminescu's place is near Shakespeare's.” (Radu Beligan)

In Romania is the most prolific writer alive, the third in the history of Romanian literature, after Nicolae Iorga and Mihail Sadoveanu.

He has made over 50 films (docudramas, essays and documentaries), including the following in English: “Brancusi - The Carver of Souls” (1996), “George Enescu - God's Chosen” (1998), “The Treasure of Faith in the New World” (2001) - Series, “The Way of Salvation” (2001), “Nostradamus” (2002), “A London Series” (2008), “The Mask and the Mirror” (2009).

He won national awards for the books “Shakespeare and Eminescu”, “Gopo's Sight”, “The New Romanian film in the European Context”, “The New Wave of Films”. In 2010, he has received the MAGNA CUM LAUDAE title for lifetime achievement. He was proposed for the Nobel Prize in Literature by the Romanian Writers Association. International Awards for his films “Brancusi - the Carver of Souls” and “George Enescu - God's Chosen”.

Grid Modorcea is the father of Mihaela Modorcea and Gabriela Modorcea, who make up the duo Indiggo Twins. Address e-mail: gridmodorcea@yahoo.com

ADDENDA

Interviu AGERO

Grid Modorcea – cel mai prolific scriitor român în viaţă

- Am aflat că la Târgul de carte „Gaudeamus” ai lansat a 93-a carte, Suprarealismul, ceea ce te plasează în topul astral, ca fiind cel mai prolific scriitor român în viaţă, iar în istoria literaturii române ocupi locul al treilea, după Nicolae Iorga şi Mihail Sadoveanu. Cum ai ajuns la această performanţă?

- Nici eu nu ştiu. Parcă e un vis. Nu există decât un secret: puterea harului. Eu am debutat târziu editorial, la 34 de ani, cu romanul „Derută în paradis”, un bestseller. Din start am avut succes şi de atunci nu am mai lăsat condeiul din mână, am scris carte după carte, apoi film după film, căci şi filmul e literatură (o scriere cu imagini), dovadă că am realizat şi 50 de filme, la toate semnând scenariul şi regia, majoritatea fiind artistice, genul docudrama, documentare cu actori, după modelul BBC.

- Deci harul şi munca.

- Şi dragostea, familia. Am avut parte de o familie minunată, care mi-a suportat tot calvarul creaţiei. Fiindcă, să ştiţi, această cale a creaţiei nu e uşoară, e ca o golgotă. Dar odată asumată suferinţa, urci fericit până în vârf.

- Ai scris în toate felurile, ai abordat toate genurile, teatru, poezie, proză, eseu, pamflet, reportaj, studii critice, mii de articole de presă, dicţionare, cărţi de istorie, de filosofie, de religie, SF, tot ce a născocit omul în materie de scris. Ai realizat chiar şi literatură matematică. O mare diversitate şi cărţi substanţiale, de sute de pagini, adevărate cărămizi de zidit cetate. Cineva te-a numitBiblioteca Modorcea”. Care sunt cărţile sau genurile preferate?

- Cartea la care tocmai lucrez, un roman gridophanic, clocit în America. Fiindcă am inventat noi genuri literare. Nu-mi place să mă repet. Ceea ce voi face e mai important decât ceea ce am făcut. Nu mă uit în urmă, nu mă recitesc. Scriu dintr-una. Când mă apuc de scris, am deja în cap ceea ce vreau să scriu. Şi mereu fac ceva nou. Cel mai mult însă îmi place să scriu poezie. Şi când merg pe stradă compun versuri. Îmi place să trăiesc viaţa în rimă. Aproape tot ce văd, transpun în vers. Adesea un vers parodic. Asta îmi dă un tonus special, mă face optimist, deşi mă bântuie şi pe mine multe spectre.

- De unde îţi iei inspiraţia?

- Din orice. Privesc o frunză cum cade şi pot face o poezie pe loc. Totul e important pentru observaţia unui scriitor. Plus că a doua mare sursă nu este realitatea 1, ci realitatea 2, imaginaţia, ficţiunea, zonă în care l-am descoperit pe Dumnezeu şi cred că toată opera mea este o căutare a lui Dumnezeu, începând cu trilogia „Există”, „Chilia”, „Sophia”. Ar fi deci trei surse importante, realitatea fizică, realitatea imaginară şi lecturile, căci cu cărţi din cărţi se face Turnul Babel. Dar totul este să ai mintea limpede, ca un ogor bine arat, care să primească sămânţa divină. Mă gândesc la ce spunea profesorul meu, italienistul Florina Potra, cică, zicea el, chiar la ședința de la UNATC, când mi s-a acordat doctoratul, „eu am stat 17 ani în Italia şi n-am scris nici o proză despre ea, dar vine Modorcea, stă câteva zile şi scrie două romane de referinţă despre Italia, cum a recunoscut şi Zoe Dumitrescu-Buşulenga, directoarea de la Accademia din Romania din Roma”. Da, mi-e de-ajuns să stau câteva zile într-un loc şi imediat brodesc un roman.

- Ai publicat până acum 26 de romane masive. Bănuiesc că nu a mai scris în România nimeni atâtea romane! Dar sunt cunoscute, le citesc criticii, breasla?

- Da, am semne. Cu toate acestea, pentru mine, cititorul de stradă, publicul normal este important, în special întâlnirile cu elevii îmi dau mari satisfacţii, iar acum am şansa ca să-mi fie citite cărţile în America, deja câteva importante sunt traduse în engleză şi scoase de Amazon, altele sunt pe e-book, viitorul nu e în ceaţă. De altfel, cărţile au destinul lor, vorba ceea: Habent sua fata libelli. Scriitorul nu face decât să le scrie, dar drumul lor în lume este imprevizibil. Se ajunge ca o carte să fie mai cunoscută decât autorul ei, ca „Don Quijote”, „Hamlet” sau „Ulysses”. În ţară, înainte aveam şi critici, şi cititori. Şi mulţi. Ciclul meu de romane dedicat „băieţilor şi fetelor de bani gata” a fost un bestseller, a avut peste 100 mii exemplare tiraj. Dar acum, după anul 2000 mai ales, când interminabila tranziţie politică a dus şi la criza cărţii, a culturii în general, am ajuns să scriu pentru puţini cititori. Şi chiar dacă am să ajung să scriu doar pentru mine însumi, nu văd nici o întristare, face parte din destinul artistului. Trebuie să fii pregătit pentru orice. Eu sunt gata în orice clipă să scriu o nouă carte, adică să fac ceea ce ştiu bine să fac, fiindcă aceasta este viaţa mea, altceva nu ştiu să fac. Dovadă că am în lucru încă 17 cărţi, deocamdată, şi sper să le termin curând.

- Mulţumesc şi aştept invitaţia la lansarea cărţii cu numărul 100!

11 decembrie 2016

Interviu realizat şi publicat de Lucian Hetco, redactor şef, Revista de cultură AGERO Stuttgart, Germania

AGERO interview

Grid Modorcea - the most prolific Romanian writer alive

Mr. Hetco: At the “Gaudeamus” Book Fair I found out that you launched your 93rd book, “The Surrealism,” the book that places you in the stellar top as being the most prolific Romanian writer alive, and in the history of Romanian literature you occupy the 3rd place after Nicolae Iorga and Mihail Sadoveanu. How have you made it this big?

Mr. Modorcea: I don’t know either. It’s like a dream. There is only one secret: the power of grace. I debuted late as a novelist, when I was 34 years old, with the book “Confusion in Paradise,” which became a bestseller. From the start I have had success, after which I did not let my quill down for a moment, I’ve written book after book, and then film after film, although in my opinion film means also literature (writing with illustrations), hence the fact that I also achieved to create 50 films which I directed and wrote the screenplay for, most of them being docudramas, artistic documentaries with actors, in the style of those on the BBC.

Mr. Hetco: So talent, grace, and work.

Mr. Modorcea: And love, my family. I’m part of a beautiful family who has supported me through all the Calvary of my creation. Because as you know, this creative path isn’t that easy; it’s like a Golgotha. But once you embrace this sufferance, you climb happily atop.

Mr. Hetco: You’ve written in every way; you’ve covered all genres, theatre, poetry, prose, essays, pamphlets, reports, critical studies, articles in the press, encyclopedias, history books, philosophy books, religious books, science fiction, everything that the human being has invented as far as writing material. You've even achieved mathematic literature; a big diversity and substantial books, of hundreds of pages, true solid “bricks” of a fortress. Someone called you “The Modorcea Library.” Which are your favorite books and genres that you wrote?

Mr. Modorcea: The book I’m working on at the moment—a gridophanic novel conceived in the United States. In fact, I’ve invented new genres of literature. I don’t like to repeat myself. The books that I’ll write are more important than the ones that I wrote. I don’t look back, I don’t re-read myself. I write in one go. When I start writing, I already have in my mind the trajectory of what I want to write. And I always make up something new. My favorite genre to write is poetry. Each time I walk down the street, I make up poems. I like to live my life in rhyme. Almost everything that I see around, I transpose in verse. Sometimes I come up with parodic verses. They give me unique vigor; they fill me up with optimism; although many ghosts and spectrums also haunt me.

Mr. Hetco: Where do you get your inspiration from?

Mr. Modorcea: I get it from anywhere, everywhere. I look at a falling leaf and I can conceive a poem on the spot. To observe is crucial for an author. Moreover, the major source of inspiration is not the first reality, the physical one but the second reality—the imagination, the fiction, the zone where I have discovered God as all my works are a search for God, beginning with the trilogy “There Is,” “Hermitage,” and “Sophia.” So there are three important sources: the physical reality, the imaginary reality and reading, nourishing your soul, since books over books build up my Tower of Babel. Important for me is to have a clear mind when I start writing, like a well plowed field which is ready to receive the divine seed. I now remember the quote of my professor Florian Potra, an italianist; he said (at the grant of PhD from UNATC) “I’ve stayed in Italy for 17 years and I haven’t written a prose about it, but when Modorcea comes, he stays a few days and writes two substantial novels about Italy.” And Zoe Dumitrescu-Bușulenga, director of Accademia di Romania from Rome, states more or less the same. Yes, for me it’s enough to stay just for a few days in a place to immediately cook up a novel.  

Mr. Hetco: You’ve published 26 massive novels until now. No one has written so many novels in Romania! But are they also famous amongst the critics, your colleagues? Do they read them?

Mr. Modorcea: Yes, they do. Yet for me the reader street, the normal audience is important, especially meetings with students give me great satisfaction. And now there’s also a chance to be making my books popular in the USA as few of my most important ones were translated in English and are available on Amazon; others are for sale as E-books, so their future isn’t at the mercy of fate. Moreover, the books have their own destiny, like the saying Habent sua fata libelli. The author writes them, but many times their track in the world is unforeseeable. Often a novel becomes better known than its author... like “Don Quixote,” “Hamlet,” or “Ulysses.” Before, in our old Romania, there were both critics and readers, and lots of them. My cycle of novels dedicated “to the playboys and playgirls” was a bestseller; it had over 100,000 advance copies in that edition. But now, especially after the year 2000, when the interminable political transition also led to a crisis in the book market and in the Romanian culture in general, fewer and fewer readers are to be found in the country. And even if I come to write only for myself, I don’t see any sadness, since it is part of the artist’s destiny. One must be prepared for anything. I’m ready at a moment’s notice to write a new book, namely to make something which I know how to do well, because this is my life. I don’t know how to do anything else. For instance, I have 17 books in development and I hope to have them ready soon.

Mr. Hetco: Thank you, Mr. Modorcea, and I look forward to being invited at your 100th book launch!!!

December 11, 2016

Interview conducted and published by Lucian Hetco, editor, magazine culture AGERO Stuttgart, Germany

 

Baicea Blues Band

conquette.jpg

Afis_Transilvania Blues Fest.jpg

Afis_Tusnad 2022b.jpg