Arta Sunetelor

GRAIUL GRAIURILOR

M-am numărat printre privilegiaţii auditori – fani – care au avut şansele de a urmări la Muzeul Naţional al Literaturii Române (în seara de 18 ianuarie a. c.) şi în primitorul local & club „La Cave de Bucarest” (în 25 martie) două recitaluri-eveniment susţinute de insolitul trio vocal-instrumental ce poartă edificatorul generic „GRAIU”. Denumit iniţial „Alina Ciolcă & Band”, acest valoros combo îi alătură într-un demers artistic fără egal pe protagonista Alina Ciolcă, talentată, inteligentă şi expresivă solistă vocală, înzestrată cu o voce de o puţin comună pregnanţă şi consistenţă timbrală, pe experimentatul basist percuţionist şi interpret la drâmbă Adrian Chepa, cunoscut lider al grupului „Dusty Ride” şi pe inventivul, elocventul ghitarist Marian Mac Aciobăniţei.

Dintre cei trei artişti dotaţi toţi cu râvnitul har al originalităţii, Alina Ciolcă a fost aceea care a desluşit posibile corespondente expresive, pe de o parte între vechea tradiţie folclorică vlahă şi patru dialecte literar-muzicale – cel aromân, megleno-român, istro-român, daco-român, iar pe de altă parte limbaje sonore specifice muzicii afro-americane din veacurile trecute, cu precădere bluesul vechi, dinaintea apariţiei jazzului... Astfel spus, publicul amintitelor recitaluri a avut oportunitatea de a face cunoştinţă nemijlocit cu GRAIUL graiurilor!

Alina Ciolcă, vocalista constănţeană care cultivă în glasu-i bine timbrat un vibrato nepereche – excelând scenic şi ca o bine documentată şi intelectuală prezentatoare – s-a revelat publicului prin apariţii nenumărate pe podiumuri de club, concert, festival, ca şi prin înregistrările albumelor discografice „Dawn”, „Îngân lumea – despre blues şi cântări tărăgănate” (ambele în anul 2019), „Tora” (2022), înfăptuite cu grupurile „Dusty Ride”, „Alina Ciolcă & Band”, „GRAIU”. Charismatica solistă a colaborat scenic cu bardul doinei autohtone şi doctorul în muzică Grigore Leşe.

Adi Chepa multi-instrumentist aromân care alternează ghitara bas cu percuţia şi cu drâmba, studiase în antepenultimul deceniu al veacului trecut trombonul la Şcoala Militară de Muzică, fiind aplaudat împreună cu Muzica Reprezentativă a Armatei în concertele anuale de la Ateneul Român (1982-1987), pentru ca apoi să se alăture cu începere din anul 2001, ca ghitarist bas, formaţiilor „Spitalu’ de Urgenţă”, „Mike Godoroja & Blue Spirit” şi unor trupe străine cu care a evoluat atât în ţară, cât şi în străinătate – în Ungaria, Republica Moldova, Afganistan, Marea Britanie, Germania, Suedia. A întemeiat şi conduce grupul „Dusty Ride”, muzicianul aparţinând actualmente, cum menţionam mai sus, şi trioului „GRAIU”.

Alina Ciolca.jpg

Marian Mac Aciobăniţei – ghitarist autodidact, interpret talentat, studios, improvizator plin de fantezie a debutat în formaţia „Mike Godoroja & Blue Spirit”, a colaborat prin ani cu Marius Mihalache, Paula Seling, Ovidiu Lipan Ţăndarică, Felicia Filip, A. G. Weinberger, Analia Selis, Taraful Caliu, în continuare intrând în componenţa grupurilor „Dusty Ride” şi „GRAIU”.  S-a afirmat deopotrivă ca aranjor şi compozitor.

Din repertoriul divers şi cuprinzător al trioului am aplaudat emoţionante cântece aromâne,  atât lirice de dragoste – ANAMISA DI DOI LAI MUNTS, SUCACHIA, MUSHUTEATSA, BATU GIUMARU, MI LO DORLU, cât şi cântece ritualice de nuntă: FURIGA, STULIA, cântece epice – NU NĂ DZĂŢ PATRIOŢI, chiar şi un cântec satiric aromân ASCULTATS LA FETE; am admirat mişcătoare melodii tradiţionale daco-române, între care TRANDAFIR DE PE RĂZOR, CÂNTECUL MIRESEI, IANCU JIANU (cântecul ritualic şi cunoscuta baladă, originare din Vlaşca), precum şi, în dialecte aproape dispărute, balada megleno-română COANTICU LU BOŞCA, cântecul de înstrăinare istro-român numit PRESTE CODRU-AM AMNAVEIT. Drept corespondente de peste ocean la acest patrimoniu etno-lingvistic şi muzical dunărean, au fost încorporate în programele de recital străvechi întruchipări afro-americane de tip blues, spirituals, gospel songs, prison work songs, field hollers, country-hill blues-uri... între acestea numărându-se cele intitulate LOST JOHN, KEEP YOUR LAMP TRIMMED AND BURNIN', JOHN THE REVELATOR, WADE IN THE WATER, DOWNTOWN MONEY WASTER / OLD DOLLAR MAMIE, BLACK BETTY, LUCKY HOLLER - EARLY IN THE MORNING, SOUL OF A MAN.

Dincolo de ţinuta apreciabilă a actului interpretativ în sine, principalul merit de reactualizare al unui atare nomenclator de arhaice specii şi subgenuri tradiţionale rezidă în străduitorul travaliu de investigare istoric-muzicologică şi de selecţie a pieselor prielnice acestui repertoriu. În această ordine de idei, vom sublinia împlinirea concomitentă a unui real act de cultură, de educare, complementar concretizărilor interpretative propriuzise. Cu atât mai mult cu cât, pe lângă oferta live adresată publicului, s-a procedat şi la memorarea pentru posteritate a contextului repertorial pe rilele digitale ale foarte reuşitului album discografic TORA purtând autograful de măiestrie al grupului cu titlu emblematic: „GRAIU”.

Iată considerente în numele cărora Alinei Ciolcă şi destoinicilor ei coechipieri li se cuvine preluat dintr-un grai fără frontiere vocativul Bravo!  

Florian Lungu

Foto: George Zaroschi

Graiu 18.01.23.jpg

Urban Blues Fest

Baicea Blues Band

conquette.jpg

Afis-JIMI-final-portrait.jpg

Afis Brezoi 2023.jpg

Porcupine Tree 2022.jpg

Jazz Bran 2023.jpg

Afis Sighisoara.jpg