Arta Sunetelor

 

FESTIVALUL NAŢIONALDE MUZICĂ FOLK ŞI BALADĂ "POARTA SĂRUTULUI"
Ediţia a XV-a, Târgu Jiu, 12-14 august 2016

Festival national Poarta sarutului.jpgREGULAMENT

STRUCTURA CONCURSULUI

Festivalul Naţional de muzică folk şi baladă “Poarta Sărutului” se va desfăşura în perioada 12-14 august  2016. Evenimentul este organizat de către Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, Consiliul Judeţean Gorj, Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” în colaborare cu posturi de radio şi televiziune naţionale şi locale, publicaţii, organizaţii neguvernamentale. Festivalul îşi propune să răspundă interesului locuitorilor judeţului Gorj şi a turiştilor pentru acest gen muzical şi să promoveze noi valori ale folk-ului românesc. Concursul se desfăşoară după cum urmează:

  • 12 august 2016, ora 1900 – concurs;
  • 13 august 2016, ora 1900 – concurs;
  • 14 august 2016, ora 1900 – Festivitatea de premiere şi Gala Laureaţilor.

CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE

Se pot înscrie la concurs, în calitate de interpreţi şi grupuri folk, cei care nu au obţinut marele premiu şi trofeul la nici o ediţie anterioară a Festivalului Naţional de muzică folk şi baladă “Poarta Sărutului”. Fiind un concurs de creaţie şi interpretare care îşi propune să promoveze noi valori reprezentative pentru folk-ul românesc, nu există limită de vârstă. Înregistrările video/audio din timpul concursului vor fi supuse unor contracte de editare şi cesionare neexclusivă către Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu.

ETAPA DE PRESELECŢIE

Înscrierea se face pe baza „Formularului de înscriere” cu toate datele completate şi copia cărţii de identitate (datele personale vor fi protejate) trimise la Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu prin email la adresa: spa_tgjiu@yahoo.com sau depuse la sediul Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu, str. Vasile Alecsandri, nr. 53. Data limită de înscriere este 10 august 2016. Preselecţia se va face în data de 12 august 2016, între orele 1500-1700.
Notă: Neîndeplinirea sau îndeplinirea incompletă a cerinţelor prezentate în capitolul Etapa de preselecţie dă dreptul organizatorilor de a refuza înscrierea.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Festivalul Naţional de muzică folk şi baladă “Poarta Sărutului” se va desfăşura în perioada 12-14 august 2016, sub formă de spectacol, pe scena Teatrului de Vară din municipiul Târgu Jiu. Concurenţii admişi vor prezenta în concurs două piese originale. Una din melodii trebuie să fie obligatoriu circumscrisă tematicii Festivalului, respectiv un cântec de dragoste. Juriul va selecta un număr de maxim 30 de concurenţi (interpreţi, grupuri folk) care vor participa la concurs. În cazuri excepţionale organizatorul îşi rezervă dreptul de a mări sau micşora numărul de participanţi la concurs conform cu ierarhia rezultată din etapa de preselecţie. Condiţiile de prezentare la această fază sunt următoarele:

a) Interpreţii (grupurile) folk vor interpreta în concurs cele două piese prezentate pentru preselecţie;

b) Piesele vor fi interpretate LIVE;

c) Durata fiecărei piese nu trebuie să depăşească 5 minute;

d) Toate costurile legate de orchestraţii cad în sarcina concurenţilor;

e) Ordinea intrării în concurs se face prin tragere la sorţi şi nu poate fi supusă contestării.

JURIUL FESTIVALULUI

Din juriu fac parte cantautori, reprezentanţi desemnaţi de partenerii media, realizatori radio-tv, ziarişti din presa muzicală, în proporţia stabilită de organizator. Notarea pieselor se va face de către fiecare membru al juriului pe un formular special, imediat după interpretarea piesei în concurs. Centralizarea rezultatelor se va face de către juriu. Membrul juriului care regăseşte în lista concurenţilor persoane de a căror formare artistică se ocupă sau pe care le impresariază, se abţine de la notare. Concurentul va primi media notelor celorlalţi membri ai juriului. În caz de egalitate la puncte pentru unul sau mai mulţi concurenţi, departajarea acestora se va face în funcţie de nota acordată de preşedintele juriului. Dacă acest criteriu nu este suficient, departajarea se va face prin Decizia directă a Preşedintelui juriului. Deciziile finale ale juriului sunt definitive şi de necontestat. Notele se acordă de la 1 la 10, pentru notele de la 1 la 9 putând să fie acordate şi zecimi. Juriul are latitudinea de a redistribui premiile şi poate clasa doi concurenţi pe acelaşi loc, în funcţe de rezultatele din concurs. Membrii juriului pastrează confidenţţialitatea notelor şi clasamentelor rezultate din jurizare. Rezultatele jurizării se fac publice doar în momentul decernării premiilor, ulterior lista fiind publicată pe site-ul Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu.

OBLIGAŢIILE CONCURENŢILOR

a) Să respecte clauzele regulamentului festivalului;

b) Să se prezinte la concurs, dacă a trecut de etapa de preselecţie;

c) Să semneze formularul de înscriere – Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezentul regulament (Pentru concurenţii minori formularul de înscriere se semnează de părinte/tutore/ reprezentant legal);

d) Să semneze contracte de cesionare neexclusivă a drepturilor de autor stabilite de organizator – conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament (Pentru concurenţii minori contractele de cesiune neexclusivă a drepturilor de autor se semnează de părinte/tutore/reprezentant legal);

Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, poate duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

OBLIGAŢIILE ORGANIZATORILOR

a) Organizează şi pune la dispoziţie sala de spectacole necesară desfăşurării concursului;

b) Asigură buna desfăşurare a preselecţiei şi imparţialitatea acesteia;

c) Acordă „Diplome de participare” pentru toţi concurenţii care intră în concurs;

d) Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu acordă trofee concurenţilor câştigători, membrilor juriului şi instituţiilor organizatoare;

e) Concurenţi rezultaţi în urma preselecţiei (cu excepţia celor din judeţul Gorj) vor beneficia de cazare şi masă, pentru perioada 12-14 august 2016, aceştia având obligaţia să elibereze camerele, cel mai târziu în 15.08.2016, ora 10.00. Cheltuielile de transport vor fi suportate de fiecare concurent. Pentru părinţi şi însoţitori nu se asigură cazare, masă şi transport, dar pate fi intermediată cazarea şi masa, contra cost, în aceleaşi locaţie ca cea pentru concurenţii admişi la preselecţie;

f) Asigură, pe toată perioada festivalului, cazarea şi masa membrilor juriului precum şi a invitaţilor în spectacol. Cheltuielile de transport ale acestora vor fi suportate tot de către organizatori;

g) Asigură premii în valoare totală de 5700 lei, după cum urmează:

Marele premiu – 1500 lei.

Secţiunea interpreţi:

  • Premiul I – 800 lei.
  • Premiul II – 700 lei.
  • Premiul III  – 600 lei.

Secţiunea grupuri:

  • Premiul I – 800 lei.
  • Premiul II – 700 lei.
  • Premiul III – 600 lei.

Premiile sunt oferite după cum urmează: Marele Premiu este oferit de către Consiliul Judeţean Gorj, prin intermediul Şcolii Populare de Artă Târgu Jiu; premiile I de la ambele secţiuni sunt oferite de către Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare „Constantin Brâncuşi”; premiile II de la ambele secţiuni sunt oferite de către Şcoala Populară de Artă Târgu Jiu; premiile III de la ambele secţiuni sunt oferite de către Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj. La acestea se adaugă eventuale premii speciale oferite de partenerii media sau sponsori, dar care nu pot depăşi valoarea stabilită pentru premiile III. Aceste premii pot fi acordate doar dacă juriul este de acord cu propunerea formulată de cel care dorește acordarea premiului special respectiv. Sumele corespunzătoare premiilor sunt impozabile conform legislaţiei române în vigoare la data acordării acestora. În fiecare seară vor avea loc recitaluri susținute de personalităţi ale folk-ului românesc şi de către invitaţi din afara ţării. Tot cu ocazia Festivalului se vor organiza lansări de albume discografice ale personalităților prezente cu această ocazie la Târgu Jiu, precum şi lansări de carte. Câştigătorul Marelui Premiu al Festivalului Naţional de muzică folk şi baladă “Poarta Sărutului” ediția a XV-a va susţine un recital cu ocazia ediţiei a XVI-a. Detalii suplimentare la tel. 0253/215 945, 0766/581217, 0760025302.

Florin Cârciumaru
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Festivalul de muzică folk şi baladă “Poarta Sărutului” se va desfăşura la Teatrul de vară din Târgu Jiu, din cadrul Şcolii Populare de Artă. Pentru cele trei seri de spectacol abonamentul costă zece lei, iar pentru fiecare seară în parte, biletul este cinci lei.
Iată şi numele care vor evolua după partea de concurs: seara de vineri 12 august 2016 va fi dedicată unui remember Cenaclul “”Flacăra”, cu Andrei Păunescu. Vor mai cânta Vasile Mardare, Adrian Bezna şi poetul Andrei Maftei, Cătălin Stepa şi Ovidiu Mihăilescu.
În a doua zi de festival, după concurs, publicul se va bucura să îi vadă pe Mădălina Amon, Florin Camen Stefan Geraksiev cu Denvar Project, Emeric Imre (preşedintele juriului) şi Mircea Baniciu.
După Gala Laureaţilor pe scena Teatrului de vară vor urca Mihai Boicu (cel care a câştigat anul trecut trofeul) Dan Vană, Vali Şerban, Ducu Bertzi şi Vasile Şeicaru.

 

Baicea Blues Band

conquette.jpg

Afis_Brasov Blues 2021.jpg

Afis_Sighisoara Blues 2021.jpg