Arta Sunetelor

 

Arta şi pubertatea

În „România literară“, nr. 37/25 august 2017, la pagina 21, prezentat de Sorin Lavric, debutează vijelios un tânăr de 26 de ani, pe nu­mele său Vlad Ghiță, cu eseul Arta în postmodernitate, subtitrat Analiză critică.

Din prezentare aflăm că analistul critic e absolvent a două fa­cultăți: prima, de Filosofie și Drept, în Marea Britanie, a doua, de Teologie Ortodoxă, în București, deți­nând și-un masterat în „Istoria și Circulația Ideilor Filosofice“ (majusculele sunt reproduse fidel din șapou). „Polivalent și cult, dă impresia că nu se va mai opri din elanul studiului. Să-i ținem pumnii, nu sunt mulți ca el“, scrie Sorin Lavric la finalul introducerii. Slavă Domnului! – am respirat ușurat, după ce-am citit articolul studiosului.

Începutul textului ne pune direct în temă, cu frisoane: „Degradarea artei europene de la clasicis­mul renascentist până la vulgarul póp-art (scris aşa, cu italice şi accent pe o – nota mea, D.U.) de la sfârșitul anilor 1950, din care s-a ivit întreaga învălmășeală de mișcări artistice ale lumii contemporane, este limpede“. Prima jumătate de pagină este un rezumat al diverselor curente artistice, mai toate atentând (în opinia autorului, ușor ghicită) la frumusețea clasică, propusă de Renaștere. Apoi urmează condamnarea nemiloasă: „Devian­ța artei contemporane este vădită în póp-art, din care își trag rădăcina toate mișcările artistice post­moderne. Acest póp-art a înlocuit expresionismul abstract între preferințele pasionaților de artă din Europa și mai ales din America, iar efectele sale nocive ce instigă la curvie, consum de droguri și comportament antisocial pot fi zărite la orice colț de stradă“ (subl. mea, D.U.). Citesc și mă frec la ochi: acesta e oare un text oficial provenit de la defunctul Consiliu al Culturii și Educației Socialiste? O compilație din articole găsite pe Wikipedia? Ce profesor i-a dat notă de trecere masterandului? „Istoria și circulația ideilor filosofice“ o fi denumirea departamentului de propagandă (mo­ral-creștină) al Universității București?

Muzica póp ne poate influen­ța în rău purtarea cu semenii, iar ritmurile trepidante ale rockului seamănă cu cele ale dansurilor tribale africane amintindu-ne de o religiozitate păgână, străină de etosul creștin eclesial“, își continuă tânărul tirada. Nu vreau să intru în controversă religioasă, deși fraza la asta instigă, ci mă rezum a decela cuvintele „ne poate“, dubitație prin care imaculatul absolvent de Facultate Teologică Ortodoxă își demolează singur edificiul polemic. Faptul că enumeră într-un paragraf mai multe titluri de cântece și albume rock care conțin cuvântul Satan ori alte denumiri ale „Fiarei“, neuitând să adauge și numele unor trupe bine-cunoscute, pare să trădeze lipsa de inspirație, de nu chiar furtișagul. Sympathy for the Devil, At War with Satan, Number of the Beast, Black Sabbath etc. sunt de mult fumate în iureșul câtorva campanii jihadiste stârnite de pastorii unor culte religioase Occidentale, îndeosebi nord-americane, a căror subțirime de au­diență era evidentă și nu s-a în­groșat odată cu „războaiele“ contra rockerilor, ba le-a adus acestora o ne­așteptată creștere de celebritate.

Evit să-i dau lecții de istorie a muzicii tânărului (posibil viitor) teolog; nu sunt nici felcer, necum doctor în ale culturii. Pot să-l asigur însă că legătura muzicienilor cu Diavolul este considerată certitudine încă din Renaștere, fiind atribuită, între alții, unor Vivaldi, Paganini, Berlioz.

Sublimarea popularei fantas­me într-o operă literară stă la îndemâna curioșilor prin romanul lui Thomas Mann – Dr. Faus­tus (se poate citi și-n traducere, fiind reeditat nu demult în româ­nește la RAO). Desigur, și rockul, ca orice artă cu priză la public, e asaltat de impostori și exhibi­ționiști mai abitir ca Uniunea Scriitorilor de veleitari cu pensii infime, încă­runțiți în grafomanie. A le atribui grosso modo intenții diabolice mi se pare, simplu zis, o puerilitate.

Dumitru Ungureanu
11 septembrie 2017

(articol preluat cu acordul autorului din suplimentuldecultura.ro / rubrica Rockin’ by myself număr 575)

 

Baicea Blues Band

conquette.jpg

Afis_Transilvania Blues Fest.jpg

Afis_Tusnad 2022b.jpg